Ogólne Warunki Sprzedaży

UWAGA: Każde prezentowane poniżej okno z plikiem PDF posiada w dolnej i górnej części zestaw przycisków pozwalających na odsłonę kolejnych stron, oraz powiększanie lub pomniejszanie podglądu. Aplikacja pozwala także na pobranie poszczególnych stron i zapis na lokalnym komputerze poprzez użycie prawego przycisku myszki z funkcją „zapisz grafikę jako”.

2018.11.26 - Ogólne Warunki Sprzedaży CORSO